Stolthetskonsert

Om konserten


Sted: Hamarøyhallen- Hábmerahállan, Oppeid.
Tid: Lørdag 3. mars 2018. kl.1800.


Lørdag 03.mars 2018 skal det arrangeres en solidaritets- og stolthetskonsert for Tysfjord og Nord-Salten. Arrangementet er åpen for alle, er rusfritt og musikkprogrammet er for enhver smak og alder.


Dørene åpnes kl. 17. Konserten beregnes å vare i nærmere tre timer. Enkel servering i for- under og etterkant av konserten. Det legges ut ca. 500 billetter for salg i første omgang. Hallen vil være åpen etter konserten hvor DJ Ailo spiller. Ungdom er spesielt ønsket velkommen.


Programleder for kvelden: ERLEND ELIAS


Konserten har et eget husorkester under ledelse av Svein Schultz.

Vi har behov for frivillig innsats til gjennomføringa og ber folk om å melde seg til frivilligsjef Jannita Olvik ved Hamarøy Frivilligsentral


Formål


Gjennom et felles musikalsk løft skal vi skape, solidaritet, engasjement, menneskelig overskudd og energi. Fokus er på glede og stolthet. Det er mange grunner til å være stolte over åpenheten som er vist og ansvaret som tas i forbindelse med Tysfjordsaken. Dette ønsker vi å hedre og glede oss over.


Et annet formål er å skape større samhold i Nord-Salten. Nye kommunegrenser trekkes, nye fellesskap skal dannes. Like viktig er det å ta vare på fellesskapene som eksisterer. Konserten er et slikt felles samarbeidsprosjekt.


Konserten minner oss også på at overgrep ikke kun skjer i Nord-Salten. Det er et samfunnsproblem. Derfor har vi invitert artister fra hele Sápmi og Norge. Alle artister stiller opp gratis og i solidaritet.


Regjeringen, Sametinget og Nordland fylkeskommune med flere deltar. Kommunalminister Monica Mæland, sametingspresident Aili Keskitalo, fylkesråd Aase Refsnes, politimester Tone Vangen, m.fl. har bekreftet at de kommer.

Konserten er et tiltak i hovedprosjektet "Jasska-trygghet" som Kommunal- og moderniseringsdepartementet finansierer og er støttet økonomisk av nettopp prosjektet Jasska v/Tysfjord kommune , Sametinget og Nordland fylkeskommune med flere.


Árran som har ansvar for delprosjektet «Tillitsbygging» arbeider med ulike tiltak, og flere forslag ønskes velkomment.


For at konserten skal gå i balanse er vi også avhengig av sponsorstøtte. Dette skyldes at arrangementet ble større enn omsøkt og at langt flere artister enn budsjettert har vist interesse. Eventuelt overskudd vil gå til lignende formål i Nord-Salten.